قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه 27 شهریور 1401

آنواع سکه پارسیان قیمت چهارشنبه
قیمت پنجشنبه
قیمت امروز 0.050 83 هزار تومان 83 هزار تومان 83 هزار و 250 تومان 0.100 161 هزار تومان 161 هزار تومان 161 هزار و 500 تومان 0.150 239 هزار تومان 239 هزار تومان 239 هزار و 750 تومان 0.200 317 هزار تومان 317 هزار تومان 318 هزار تومان 0.250 395 هزار تومان 395 هزار تومان 396 هزار و 250 تومان 0.300 476 هزار تومان 476 هزار تومان 477 هزار و 500 تومان 0.350 554 هزار تومان 554 هزار تومان 555 هزار و 750 تومان 0.400 632 هزار تومان 632 هزار تومان 634 هزار تومان 0.450 710 هزار تومان 710 هزار تومان 712 هزار و 250 تومان 0.500 788 هزار تومان 788 هزار تومان 790 هزار و 500 تومان 0.600 944 هزار تومان 944 هزار تومان 947 هزار تومان 0.700 1 میلیون و 100 هزار تومان 1 میلیون و 100 هزار تومان 1 میلیون و 103 هزار و 500 تومان 0.800 1 میلیون و 258 هزار تومان 1 میلیون و 258 هزار تومان 1 میلیون و 262 هزار تومان 0.900 1 میلیون و 414 هزار تومان 1 میلیون و 414 هزار تومان 1 میلیون و 418 هزار و 500 تومان 1000 1 میلیون و 570 هزار تومان 1 میلیون و 570 هزار تومان 1 میلیون و 575 هزار تومان 1.100 1 میلیون و 726 هزار تومان 1 میلیون و 726 هزار تومان 1 میلیون و 731 هزار و 500 تومان 1200 1 میلیون و 887 هزار تومان 1 میلیون و 887 هزار تومان 1 میلیون و 893 هزار تومان 1300 دو میلیون و 43 هزار تومان دو میلیون و 43 هزار تومان دو میلیون و 49 هزار و 500 تومان 1400 دو میلیون و 199 هزار تومان دو میلیون و 199 هزار تومان دو میلیون و 206 هزار تومان 1500 دو میلیون و 355 هزار تومان دو میلیون و 355 هزار تومان دو میلیون و 362 هزار و 500 تومان 1600 دو میلیون و 511 هزار تومان دو میلیون و 511 هزار تومان دو میلیون و 519 هزار تومان 1700 دو میلیون و 667 هزار تومان دو میلیون و 667 هزار تومان دو میلیون و 675 هزار و 500 تومان 1800 دو میلیون و 823 هزار تومان دو میلیون و 823 هزار تومان دو میلیون و 823 هزار تومان 1900 دو میلیون و 979 هزار تومان دو میلیون و 979 هزار تومان دو میلیون و 988 هزار و 500 تومان 2000 سه میلیون و 135 هزار تومان سه میلیون و 135 هزار تومان سه میلیون و 145 هزار تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم