ناماز ايات را در عرض المزيد كسوف قرن جديد جوميس بخوانيم؟

امروز شهید المزید خورشیدگرپگی در قرن پانزدهم واحمی بود که واجموسی با این خورشیدگرپگگی نماز می‌شود.

به رابوت ایرنا، خورشیدگرپگگ یا کسوف، قداد رخ داد که سایه ماه بر بکسی از زمین بیفتد و در شولهد در قسمت هایی از کره زمین، کروسمه کرشدی از کرشد یا تماما آن را از نزیر زمینی ببشاند. از بین خورشید و زمین ترابر می‌کند

این حرکت مانع از رسیدن نور خورشید به زمین می شود و زمانی که ماه در مقابل خورشید قرار می گیرد، سایه ماه روی زمین می افتد و آسمان تاریک می شود. کورشیدگرپگی به سه شکل به شکل کرشید به ترکوی می‌دهد که هر کدام از این شکل‌ها بخش‌هایی از آن را به تیپرمی‌دهند.

امروز حدود ساعت 13:30 شاهد خورشید گرفتگی در ایران خواهیم بود که از نواحی غربی آغاز و به تدریج به سمت مرکز و شمال شرق کیشور به سایر شهرها می رسد که در ساعت 16 و همزمان پایان می یابد. ، همزمان با شروع خورشید گرفتگی باز شدن خورشید، نماز ایات واجب می‌شود.

البته به گفته کارشناسان در زمینه خورشید گرفتگی امروز سایه ماه روی زمین نخواهد افتاد، اما قسمت جنوبی سایه بیشتر در نیمکره شمالی قابل مشاهده خواهد بود و بیشترین میزان خورشید گرفتگی در کیشورمن حدود 60 درصد خواهد بود.

به فرموده حضرت امام خمینی (ره) وقتی خورشید شروع به غروب می کند، انسان باید آیات نماز را بخواند و بنابر احتیاط واجب تا غروب آفتاب به تأخیر نیندازد. به بازشدن کند، باید نیت ادا و قدا نکند، ولی اغر بعد از باز شدن تمام آن، نماز بخواند، باید نیت قدا کند.

خورشید

اگر به گفته کسانی که زمان خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را بر اساس اصل علمی می دانند، یقین پیدا کند که خورشید گرفت یا ماه گرفت، بنابر احتیاط واجب باید آیات نماز را بخواند. و فلان قطع تول مي كشد و انسان به گورته انان صديد پيدا كند كند، بنابر اوجي به هرف انان امل يكھہ. مثلاً اگر آفتاب شروع به شکستن کند، نماز به تأخیر می افتد. (مصاله 1501 رساله امام خميني)

اگر کسوف جزئی علم به وقوع خورشید نداشته باشد و بعد از خسوف بفهمد که کسوف رخ داده است، نماز آیات واجب نیست، ولی اگر علم به خسوف داشته باشد. حدوث و نماز نمی خواند، پس واجب است.

حضرت امام خمینی (ره) در رساله 1499 در توضیح این سؤال می فرمایند: اگر بعد از اینکه خورشید باز شد یا ماه روشن شد که همه آن را گرفته است، باید آیات نماز را بخواند. ولى اگر معلوم شود مقدارى از آن گرفته شده، واجب نيست.

آیت الله العظمی سید علی سیستانی نیز معتقد است که اگر انسان به خورشید یا ماه نگیرد و بعد از توقف خورشید یا ماه متوجه شود که همه آن را گرفته است، باید آیات نماز را بخواند، اما اگر خورشید یا ماه را قطع کند، باید آیات نماز را بخواند. متوجه می شود که مقداری از آن را گرفته، قضاوت می کند و واجب نیست (مساله 1479)

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی نیز در مسأله 1293 در توضیح این سؤال می فرماید: اگر بعد از گذشت وقت تمام خورشید یا ماه را بفهمد باید نماز بخواند ولی اگر همه را نگیرد. واجب نیست

روشهای کندان نماز ایات

تحق فتاواي مترجع، نماز ايات را مي توانم به دو روش بخوانم. يك شيوه آن است كه نامزقزار قبل از هر ركوع، يك بخوانت و حمد و سوره را و بدر از بخونت هر قسمت به ركوع رود.

بعد از نماز، نمازگزار تکبیر می‌گوید و یک حمد و یک سوره می‌خواند و سپس به رکوع می‌رود و بعد از رکوع دوباره یک حمد و یک سوره پنج مرتبه می‌خواند و در رکعت دوم مانند رکوع ادامه می‌دهد. رکعت اول از رکوع اختر، قنوت می‌خواند.

کینی دیر اقامه نماز ایات به آیین سورگ است که مـتوانم پس از سوره حمد، ایک سورا را به 5 قسمت بیکی یکه و بید از هر بکشید به رکوع ریفت و دوم راکا راکت را اول رکات داد داد داد دوم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجابت الاستفتائات شرح قدم ناماز ایات به آئین هی‌فرماید: باد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و یک ایه (هر چند پاسخگویی بسم الله به تطبیق یک ایه کلافتها آست) از سوره را قرائت و رکوع کند.

سپس سر کمان برداشته می شود و آیه دیگر کمان خوانده می شود و کمان حرکت می کند و سپس سر کمان برداشته می شود و آیه دیگر همان سوره خوانده می شود و رکوع پنجم ادامه می یابد. از آن را قرائت كردة، قبل از ركوع اختر تمام شود.

آیت الله العظمی سیستانی می فرماید: «در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و حمد، آیات یک سوره را پنج جزء کند و یک آیه یا بیش از یک آیه بخواند، اما همچنین می تواند کمتر از یک آیه بخواند.»، ولی باید (بنابر کیدر) جمله کامل شود و از وال سوره کند و به کیلن بسم الله اکتفا نکند و به روگو رود و سر بردارد و بدون همان حمد بوهد و قسمت دوم باشد. حمان سوره را را و به روع رود و همین تور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تماما یکه.

این مرجع تقلید بیشتر می شود و می گوید: مثلاً در سوره فلق اول بسم الله الرحمن الرحیم قل عوز برب الفلق بقوید و به روکو رود بعد برب برب الفلق بقوید و به روکو رود. ، بعد به ركوع رود و بعد از ركوع و به روو و به رو و به روود غاسق اذا وقب باز به ركوع رود و بايستد و بگويد و من شر النفاثات در عقد و به ركوع رود و به سربردارد و بگويد و من. شر حاسد عضا حسد و بعد از به رکوع فنجم رود. (مساله 1488)

همان کیزهایی که در نمازهای پنج غنه (یومیه) وازیب و مستحب است، در نماز ایات نیز وازیب و مستهب آست، ولی در نماز ایات، مستهاب به جای اذان و اقامه، سه رتبه به کسم عمید به امستحب بجویند الصلاة است.

مستحب بعد از ركوع فیجم و دهم بغوید سمع الله لمن حمده و نیز بیش از ركوع و بعد از اذ تكبیر بغیود، ولی بعد از ركوع فیجم و دهم بقیدة تقبیر مستحب نیست.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم