(ویدئو) قطع یک ترخم و مرگ دلخراش سدها پرنده

در یک کیں کیں کیں، پس از کتگ یک ترکک که با هدا کے ڪے ڪے ڪے ڪے ڪے ڪے ڪے ڪے

به روگر فرارو، فیلم این کیں نگوور تسویر یکی از استکین کے کے کے کے کے در توییتر اشتره شده است.

پروین کسوان با انتراه این ویدیو نوشت: کوئیمی می‌وکیمه به این تریا از عزلم برسیم؟ خانه های پرندگان را ویران می کنیم.

این کلیپ 44 ثانیه ای که خشم کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت بیش از 2.3 میلیون بار بازدید و هزاران بار بازنشر شده است.

این ویدیو بولدوزر را نشان می دهد که یک درخت را می زند. جایی که صدها پرنده با جوجه های تازه متولد شده روی آن زندگی می کردند و بر اثر سقوط جان خود را از دست دادند. بسیاری از آنها درخت بودند. چندین پرنده توانستند پرواز کنند و بسیاری نیز مجروح شدند.

یکی از اکوسیستم کود کیست؟ می توان آن را با حساسیت بیشتری برنامه ریزی کرد.

کاربر دیگری نوشت: تکان دینی، اینده بی ترک بی خانمان است، بیھاره پرنگان بی خانمان.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم