(ویدئو) قطع یک ترخم و مرگ دلخراش سدها پرنده

در یک کیں کیں کیں، پس از کتگ یک ترکک که با هدا کے ڪے ڪے ڪے ڪے ڪے ڪے ڪے ڪے

به روگر فرارو، فیلم این کیں نگوور تسویر یکی از استکین کے کے کے کے کے در توییتر اشتره شده است.

پروین کسوان با انتراه این ویدیو نوشت: کوئیمی می‌وکیمه به این تریا از عزلم برسیم؟ خانه های پرندگان را ویران می کنیم.

این کلیپ 44 ثانیه ای که خشم کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخت بیش از 2.3 میلیون بار بازدید و هزاران بار بازنشر شده است.

این ویدیو بولدوزر را نشان می دهد که یک درخت را می زند. جایی که صدها پرنده با جوجه های تازه متولد شده روی آن زندگی می کردند و بر اثر سقوط جان خود را از دست دادند. بسیاری از آنها درخت بودند. چندین پرنده توانستند پرواز کنند و بسیاری نیز مجروح شدند.

یکی از اکوسیستم کود کیست؟ می توان آن را با حساسیت بیشتری برنامه ریزی کرد.

کاربر دیگری نوشت: تکان دینی، اینده بی ترک بی خانمان است، بیھاره پرنگان بی خانمان.

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

بازی انفجار: روشی جذاب برای شرط بندی آنلاین
سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای شروع
سایت dancebet: برنامه ای برای عشاق رقص
بازی انفجار آنلاین: همه چیزی که باید بدانید درباره این بازی محبوب
آشنایی با بازی انفجار: یک انفجار هیجان انگیز در دنیای بازی‌های آنلاین
دفتر کار درسی: جعبه ابزار آموزشی شما
تماس با ما